PROINT - Consultancy & Business development
+31 475582815
info@proint.nl

Actualiteiten en artikelen

Interessante actualiteiten en artikelen
De artikelen behandelen steeds actuele thema's, geven achtergrond informatie, melden aandachtspunten en geven tips hoe met een en ander om te gaan/te verbeteren

Featured Image

2024, Kom maar op

 • Posted by Frank Beckers
 • On 12/12/2023
  Niet eerder in de geschiedenis van PROINT is de titel van de kerstbrief ongewijzigd ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is helaas geen goed teken. Was het in 2022 het begin van de Oekraïne oorlog, in 2023 is het de onverwachte start van de oorlog tussen Israël en Hamas met alle vreselijke gevolgen […]
Read More
 1
Featured Image

Verdienmodellen, een zee van mogelijkheden!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 12/12/2023
Anno 2024 zijn er legio verschillende verdienmodellen te kiezen die in de praktijk al goede diensten hebben bewezen. Onderstaand, een greep uit de speciale modellenbak waarbij een beknopte toelichting volstaat om ermee aan de slag te gaan. Het is natuurlijk ook mogelijk om een aantal van de modellen te combineren voor de ontwikkeling van een […]
Read More
 1
Featured Image

Guideline for success

 • Posted by Frank Beckers
 • On 07/12/2023
If you look closely at the word success with a magnifying glass, you will see the following:  ee your goal  nderstand the obstacles  reate a positive mental picture  lear your mind of self doubt  mbrace the challenge  tay on track and never give up  how the world you can do it  
Read More
 1
Featured Image

Laat 2023 maar komen

 • Posted by Admin-PROINT
 • On 22/12/2022
De tijd dat wij met Vladimir Putin een biertje konden drinken is voorbij. Een oorlog aan de grens van de EU, wie had dat ooit gedacht. Een oorlog met een enorme impact, onbeschrijfelijk menselijk leed en een onvoorspelbare afloop. Een nieuwe wapenwedloop is inmiddels in alle hevigheid gestart en zal nog vele jaren voortduren. De […]
Read More
 
Featured Image

10 aandachtsgebieden voor innovatie

 • Posted by Frank Beckers
 • On 03/06/2022
Er worden voortdurend volledig nieuwe producten en diensten uitgevonden/ontwikkeld, maar dit is slechts één manier om te innoveren. Volgens bureau Doblin (een onderdeel van Deloite) bestaan de meeste doorbraken in de geschiedenis uit een combinatie van verbeteringen in 10 geïdentificeerde innovatie gebieden. Door deze 10 verschillende innovatie gebieden diepgaand te onderzoeken, ontdekt u misschien spannende […]
Read More
 3
Featured Image

Bepalen groeistrategie voor MKB

 • Posted by Frank Beckers
 • On 25/04/2022
Door aanhoudende externe tegenslagen zoals de corona-pandemie, de kostenontwikkelingen m.b.t. vervoer, grondstoffen, lonen e.d. is de verwachting dat veel MKB bedrijven een moeilijke periode tegemoet zien. Maatregelen om efficiënter en effectiever te werken zijn altijd welkom en zullen zeker, mits goed doorgevoerd, een positieve impact hebben. De vraag is natuurlijk: is dit voldoende, kunnen we […]
Read More
 1
Featured Image

2022

 • Posted by Frank Beckers
 • On 02/01/2022
Wat zou het weer eens leuk zijn om tegen het einde van het jaar een verhaal te beginnen met “het was een fantastisch jaar!”. Laten we eerlijk zijn; pffff …. niet dus. De afgelopen 40 jaar zijn we, in West Europa, verschrikkelijk verwend geweest. We dachten dat de bankencrisis rond 2008 een ramp was. Nu […]
Read More
 2
Featured Image

Een zeer bijzondere desinfectiezuil

 • Posted by Frank Beckers
 • On 05/01/2021
Dit verdient even aandacht…. Een zeer bijzondere desinfectiezuil voor de lobby’s, boardrooms en kantoren. Een opvallende verschijning; een echt Nederlands kwaliteitsproduct van de firma Sailer te Sittard. Zie hier gedetailleerde info.
Read More
 6
Featured Image

In 2021 naar het nieuwe normaal

 • Posted by Frank Beckers
 • On 03/12/2020
Het was ons voorspeld, 2020 zou op alle fronten een succesjaar worden. Voor sommigen is dat inderdaad uitgekomen, maar voor de meeste organisaties en mensen niet. Begin maart werd namelijk aangeklopt: “Corona is mijn naam”. Tsjonge jonge, wat een impact, zowel privé als zakelijk. Zo erg zelfs dat we nu al spreken over de fase […]
Read More
 1
Featured Image

Info-sheets voor ondernemers en managers

 • Posted by Frank Beckers
 • On 11/05/2020
1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden; een alom bekend spreekwoord. Het maken van dat ene plaatje kost vaak veel tijd en/of is complex. In deze turbulente tijd kan het voor managers en ondernemers handig om eens wat plaatjes over diverse onderwerpen te bekijken (en te gebruiken…). Deze link zal het ebook met de sheets […]
Read More
 6
Featured Image

Nieuwe business starten tijdens crisis

 • Posted by Frank Beckers
 • On 21/04/2020
Op de vraag: ‘onder welke omstandigheden kun je het beste een nieuwe business opstarten?’ is er altijd een bij met de omschrijving: tijdens een crisis! En dat geldt dan ook voor de actuele corona-crisis. Bovendien zal deze crisis ook een financieel-economische crisis veroorzaken. En dat maakt het nog aantrekkelijker om juist nu een nieuwe business […]
Read More
 6
Featured Image

Leven om te werken?

 • Posted by Frank Beckers
 • On 02/02/2020
Het klokje lijkt steeds sneller te tikken…. 2019 is bijna voorbij en dus meten we weer even ‘de temperatuur’. Het gaat ons weer uitstekend. Ook de economische en politieke loftrompetten laten zich horen: HET GAAT VOORTREFFELIJK, WIR HABEN ES GESCHAFT. Maar het kan altijd beter! We worden elke dag, met name door de media, aangespoord […]
Read More
 5
Featured Image

Vermijden bij uitwerken idee

 • Posted by Frank Beckers
 • On 15/08/2019
Uitvinden….. het is tegenwoordig niet meer alleen weggelegd voor de Willy Wortels onder ons. Nee, instrumenten, hulpmiddelen, tools, documentatie en alles rondom het internet maken van ons allen potentiële uitvinders. Toch lukt het maar enkelen om ideeën om te zetten in iets tastbaars, iets waar de markt om vraagt. De oorzaak ligt dikwijls aan één […]
Read More
 8
Featured Image

Uren registratie

 • Posted by Frank Beckers
 • On 05/07/2019
Binnen elke onderneming verhoogt het woord ‘urenverantwoording’ de bloeddruk van menig werknemer en werkgever. De discussies met betrekking tot het onderwerp ‘urenverantwoording’ lijken nooit een einde te vinden. De vaak principiële standpunten komen doorgaans uit twee totaal verschillende richtingen, namelijk: ‘is het überhaupt noodzakelijk en/of levert het iets op?’ en ‘op welke wijze gaan we […]
Read More
 10
Featured Image

Funcioneringsgesprekken op de schop

 • Posted by Frank Beckers
 • On 20/01/2019
Het functioneringsgesprek waarbij de baas de ondergeschikte ondervraagt en beoordeelt stamt uit de tijd waarin hiërarchische machtsverhoudingen centraal stonden. Met het ontstaan van onder andere zelfsturende teams en ‘het nieuwe werken’ kregen de medewerkers meer autonomie en de leidinggevende een facilitaire rol. Teams zijn belangrijker dan structuren en de leidinggevende managet op basis van respect […]
Read More
 9
Featured Image

Woelig vaarwater in 2019

 • Posted by Frank Beckers
 • On 01/01/2019
Het jaar 2018 is weer voorbij, dus meten we weer even de temperatuur… Volgens de media gaat het goed als nooit tevoren; de economie draait op volle toeren, de banenmotor ronkt in de hoogste versnelling. Actuele kengetallen worden continue vergeleken met gegevens uit de crisis, die achter ons ligt. We zijn niet alleen ‘back-in-business’, nu […]
Read More
 5
Featured Image

Nieuwe artikelen

 • Posted by Admin-PROINT
 • On 22/12/2018
Recent zijn de volgende artikelen toegevoegd:  Werken a la carte;  De jonge werknemer;  Zorgen om de verzorgingsstaat en  Boven een miljoen. U vindt deze nieuwe artikelen hier. Verder zijn er diverse slides toegevoegd aan het 4Y-boek. Zie hier. Heel veel leesplezier! ■ Frank Beckers
Read More
 
Featured Image

Werken a la carte

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 21/12/2018
Menu à la Carte.. CAO à la carte.. Studeren à la carte.. Fitness à la carte.. En nog veel meer ‘à la carte’..   Dus het kon niet uitblijven: ‘werken à la carte’. In verschillende bedrijfstakken is er momenteel een personeelstekort. Omdat vacatures maanden open staan, kan het bedrijf vaak minders orders aannemen. Behalve het […]
Read More
 7
Featured Image

De jonge werknemer

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 21/12/2018
Oudere en jongere werknemers stellen verschillende eisen aan het werk, de werkplek en aan de baas. En dat heeft gevolgen voor het aantrekken en behouden van jonge werknemers, voor hun werkomgeving en vooral over hoe deze jonge werknemers aangestuurd en benaderd moeten worden. Inmiddels zijn een aantal kenmerken van (de meeste van) deze jonge werknemers […]
Read More
 6
Featured Image

Boven een miljoen

 • Posted by Frank Beckers
 • On 21/12/2018
En dan heb je het eindelijk bereikt, een baan met aanzien en meer dan een miljoen euro’s per jaar. Natuurlijk exclusief vakantie bijdrage, pensioenstorting en de jaarlijkse bonusdiscussie (waarvan je hoopt dat die nooit de openbaarheid bereikt…). Maar ja, wat wordt er dan toch eigenlijk van je verwacht? Waar houden andere ‘captains of industry’ zich […]
Read More
 7
Featured Image

Zorgen om verzorgingsstaat

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 21/12/2018
Geen verrassende resultaten uit onderzoek*. In opdracht van de FNV deed bureau Totta in november 2018 een representatief onderzoek (‘Hoe denkt Nederland over sociaaleconomische zaken?’). Van de ondervraagden was overigens (slechts) 14% lid van de FNV. Hierna volgen de uitkomsten. Nederlanders zijn over het algemeen erg betrokken bij hun werk. Veel Nederlanders maken zich er […]
Read More
 6
Featured Image

Noodzakelijke documenten

 • Posted by Frank Beckers
 • On 26/09/2018
Het opstellen van contracten/overeenkomsten en speciale documenten horen nu eenmaal bij het verantwoord ondernemen. Ook een startup krijgt hier al direct mee te maken. Zodra iemand een idee heeft om een business te starten en hier met anderen inhoudelijk over wil praten, komt vaak het eerste juridische document al om de hoek kijken, namelijk een […]
Read More
 5
Featured Image

AVG-Dossier

 • Posted by Admin-PROINT
 • On 25/05/2018
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 25 mei jl. in werking getreden. Hoewel deze datum al twee jaar bekend is, is het veel bedrijven en organisaties niet gelukt om voor de deadline hun bedrijf AVG-proof te maken en riskeren zij een boete, die hoog kan oplopen. Sommige bedrijven zijn gewoon te laat begonnen, andere stoten […]
Read More
 6
Featured Image

Is uw bedrijf AVG bestendig?

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 15/04/2018
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening die geldt voor de Europese Unie zodat vrij uitwisselen van persoonsgegevens mogelijk is. Maar de Verordening geldt ook voor niet-Europese organisaties, die gegevens verwerken, gericht op personen in de EU. Kernbegrip van de AVG is ‘privacybescherming’ in combinatie met ‘privacymanagement’. In mei 2016 is de General Data […]
Read More
 4
Featured Image

Stappenplan AVG

 • Posted by Admin-PROINT
 • On 17/02/2018
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties (dus ook kleine firma’s of ZZP-ers) die gegevens van personen (persoonsgegevens) bewaren. Voorafgaand aan de daadwerkelijke stappen, die genomen moeten worden om te voldoen aan de AVG is het belangrijk en noodzakelijk dat de relevante mensen in de organisatie (zoals […]
Read More
 3
Featured Image

Welkom 2018

 • Posted by Frank Beckers
 • On 15/12/2017
Wat was het weer een jaar. Ook dit jaar leken de ontwikkelingen weer sneller te gaan en leek het leven hectischer geworden. Het jaar is weliswaar nog niet voorbij, maar een aantal onder ons ‘heeft het wel gehad’. De alom geprezen economische vooruitgang wordt helaas lang niet door iedereen tastbaar ervaren. Zo kwamen de media […]
Read More
 
Featured Image

Nieuwe artikelen

 • Posted by Admin-PROINT
 • On 15/09/2017
Nieuwe artikelen en nieuwe slides in het 4Y boek. Recent zijn de volgende artikelen toegevoegd:  Introvert en extravert;  Over willen en kunnen en  Vermijden bij uitwerken idee. U vindt deze nieuwe artikelen hier. Verder zijn er diverse slides toegevoegd aan het 4Y-boek. Zie hier. Heel veel leesplezier! ■ Frank Beckers
Read More
 1
Featured Image

Introvert en extravert

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 16/07/2017
Er is een ruim aanbod van cursussen met titels als “leren omgaan met je introversie”, ‘hoe word ik extravert’ of ‘cursus voor introverte mensen’. Daarnaast zien we hoe langer hoe meer personeelsadvertenties waarin mensen gevraagd worden te solliciteren, die extravert zijn. Het ligt voor de hand om dan te denken dat introversie een psychische aandoening […]
Read More
 3
Featured Image

Over willen en kunnen

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 16/07/2017
Het is verleidelijk om te denken dat de wereld maakbaar is en dat ons eigen leven maakbaar is. Deze gedachten worden ondersteund door de diverse uitingen in de (sociale) media: ‘kanker overwinnen, vecht ertegen’, cursussen ‘je kunt bereiken wat je wilt’, ‘ van je verslaving af in dertig dagen’, ‘als je er echt voor gaat, […]
Read More
 3
Featured Image

Business model

 • Posted by Admin-PROINT
 • On 04/06/2017
In onze voortdurend veranderende wereld is er steeds vaker behoefte om een nieuw of bestaand business-/bedrijfsmodel eens onder de loep te nemen en/of een second opinion hierop te laten uitvoeren. Ook is er steeds vaker behoefte om een business model op te stellen naar aanleiding van een idee/plan. Bij PROINT hanteren we daarom verschillende uitgangspunten, […]
Read More
 3
Featured Image

Startende ondernemers

 • Posted by Frank Beckers
 • On 10/02/2017
PROINT helpt startende ondernemers om hun bedrijf op een verantwoorde wijze vorm te geven en te starten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne, actuele methodes om alle ins-en-outs van de (nieuwe) business in kaart te brengen. Hands-on assistentie en participatie in diverse vormen behoren ook tot de mogelijkheden. Zie voor meer informatie onze dienstverlening ‘Setup […]
Read More
 3
Featured Image

Gedwongen veranderen!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 06/02/2017
“De wereld verandert” is een statement dat sinds de uitbraak van de financiële crisis in 2008 al vaak verkondigd is. Niemand twijfelt er meer aan. Regelmatig wordt er over gesproken, gediscussieerd en geschreven. Het grote verschil met de actuele veranderingen en de veranderingen die in het verleden op ons af kwamen, zit in drie aspecten, […]
Read More
 3
Featured Image

Groei groei en nog eens groei

 • Posted by Frank Beckers
 • On 03/01/2017
We mogen het weer roepen! De economische en financiële indicatoren geven het aan: de economie groeit weer gestaag. El positivo staat weer te dringen om het goede nieuws in de media te verkondigen. Bij de meeste productiebedrijven gaat het weer goed; de order portefeuille trekt goed aan of is inmiddels weer op het niveau van […]
Read More
 1
Featured Image

Jongeren en werkstress!

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 15/12/2016
Er wordt veel over ze geklaagd. Ze zijn de generatie Y, geboren tussen grofweg 1980-1998, ook wel genoemd ‘achterbankgeneratie’, ‘knip-en plakgeneratie’, generatie ‘nooit genoeg’, ‘PeterPan generatie’ (voor wie Peter Pan niet kent: Peter Pan wordt beschreven als een jongen, die niet volwassen wil worden, hij blijft eeuwig kind zonder verantwoordelijkheden). Maar terugkijkend in de geschiedenis […]
Read More
 5
Featured Image

Uitwerken business idee

 • Posted by Frank Beckers
 • On 12/12/2016
Dit artikel beschrijft een route om de basis van een nieuw business-idee uit te werken voor een nog niet bestaand(e) product/dienst. Volg deze leidraad om een diepgaand inzicht over de basis/fundament en doelstellingen van het idee te krijgen. Allereerst, probeer de onderstaande 3 vragen zo eenduidig en volledig mogelijk te beantwoorden. De antwoorden zullen concreet […]
Read More
 4
Featured Image

Grit, sleutel tot succes?

 • Posted by John Muller
 • On 11/12/2016
Populair-wetenschappelijke literatuur gaat er in als koek. Vooral als het de psychologie betreft. Wetenschappers doen hun best om de resultaten van hun onderzoeken voor het grote publiek begrijpelijk te maken en behandelaars publiceren graag over hun behandelingen. Resultaat: een grote hoeveelheid boeken over de psyche, zelfhulpboeken en online testen. Het lijkt er haast op dat […]
Read More
 3
Featured Image

Oud, in Nederland nog lang geen goud

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 29/11/2016
De afgelopen maanden was de groep oudere werknemers weer volop in het nieuws. In juni 2016 verscheen de De Golden Age index 2016* van PwC in juni 2016. PwC (PricewaterhouseCoopers) onderzocht in 32 OESO-landen hoe ze 55+ werknemers inzetten op de arbeidsmarkt en …. Nederland staat op plaats 21 en blijft dus opmerkelijk achter. IJsland […]
Read More
 3
Featured Image

WordPress websites

 • Posted by Admin-PROINT
 • On 09/10/2016
PROINT voegt een nieuwe dienstverlening aan haar portfolio toe, namelijk: het ontwerpen, het implementeren en het onderhouden van WordPress/CMS websites. 30% (en groeiende) van alle websites in de wereld zijn gebaseerd op WordPress; een Content Management Systeem (CMS). De content (inhoud) wordt opgeslagen in een database; online, op de servers van de ISP (Internet Service […]
Read More
 4
Featured Image

Onderzoek

 • Posted by Frank Beckers
 • On 07/08/2016
PROINT is op verzoek een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een productontwikkeling. Het onderzoek zal zich in eerste instantie concentreren op de realistische mogelijkheden van de productvarianten. Het betreft hardware en software ontwikkeling. Wordt vervolgt.
Read More
 3
Featured Image

Maximizer of Satisficer?

 • Posted by John Muller
 • On 12/05/2016
Wat bent u? Een maximizer of een satisficer? Twijfelen doen we allemaal wel eens. Ons leven zit vol met beslissingen nemen en met keuzes maken. Van kleine zoals welke kleren we vandaag zullen dragen tot grote beslissingen zoals of we kinderen willen. Soms maken we deze keuzes gemakkelijk en weten we snel wat we willen, […]
Read More
 4
Featured Image

Succesvolle begeleiding bij bedrijfsovername

 • Posted by Admin-PROINT
 • On 07/05/2016
In maart 2016 heeft PROINT/Frank Beckers wederom een succesvolle begeleiding afgerond met betrekking tot een volledige bedrijfsovername van een Nederlandse MKB onderneming door een Duitse multinational. In de afgelopen jaren heeft Frank al drie succesvolle overnames/participaties tussen MKB bedrijven en Duitse multinationals begeleid: “Hiermee komt de teller op 4”. Naast veel ervaring op directie niveau […]
Read More
 4
Featured Image

Lang gekoesterde informatie wens in het MKB

 • Posted by Admin-PROINT
 • On 07/05/2016
In veel bedrijven is de MT (management team) informatievoorziening via meerdere software pakketten geregeld, waarbij de informatie uit de financiële administratie vaak het best op orde is. Toch kan er op de vragen “wat is de omzet t/m deze maand en hoe ziet een gefundeerde voorspelling voor de rest van het jaar eruit?” vaak niet […]
Read More
 3
Featured Image

Upgrade jezelf naar v2.0

 • Posted by Frank Beckers
 • On 12/04/2016
Dit artikel hoeft verder geen toelichting. Lees en doe het gewoon! 1) Respecteer je zelf zoals je bent. 2) Accepteer het verleden zoals het is (“no hard feelings”). 3) Vergeet niet dat de resterende tijd van je leven met het tikken van de klok voorbij gaat; dus probeer maximaal te genieten. 4) Focus op een […]
Read More
 4
Featured Image

Acties als het even tegenzit.

 • Posted by Frank Beckers
 • On 12/03/2016
Je hebt de goede producten maar het tij zit even niet mee; de orderontvangst valt tegen. Een dipje in de markt hoort er tegenwoordig gewoon bij. Toch is het juist op dat moment van groot belang actief in het bedrijf een aantal zaken onder de loep te nemen en acties te ontplooien. Enerzijds om de […]
Read More
 1
Featured Image

PROINT Beta-tester Mindmap software

 • Posted by Admin-PROINT
 • On 01/03/2016
De officieuze definitie van een mindmap (volgens Tony Buzan, de ‘inventor’ van het mindmappen) luidt: ‘Een mindmap is een visueel diagram dat gebruikt wordt om informatie vast te leggen en te organiseren op een manier die past bij hoe onze hersenen van nature werken’. Een mindmap wordt ook wel infographic genoemd. Gedachten, ideeën of feiten […]
Read More
 2
Featured Image

PROINT zeil (race-)boot

 • Posted by Frank Beckers
 • On 12/01/2016
Het zeilseizoen 2016 staat weer bijna voor de deur. Ook dit jaar (vanaf juni) zullen wij weer met onze klanten bijzondere, leuke en spannende (zeil-)ervaringen beleven. Inspanning, teamwerk, plezier en een afterdrink zijn dan de vaste ingrediënten van een zeildag met de PROINT (race-)zeilboot. Tot dan. Frank Beckers.
Read More
 1
Featured Image

Gaat het ons weer goed in 2016?

 • Posted by Admin-PROINT
 • On 13/12/2015
Na jaren van bezuinigingen, aanhoudende werkloosheid, cynisme en angst lijkt het op dit moment weer wat beter te gaan. Er komt voor de meeste particulieren meer bestedingsruimte en veel bedrijven durven weer te investeren. Economen zien de toekomst weer rooskleurig tegemoet. Laat 2016 maar komen? Toch worden de mooie voorspellingen steeds met gedempt stemgeluid uitgesproken […]
Read More
 
Featured Image

Nieuwe artikelen!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/12/2015
Begin september van dit jaar zijn wij overgegaan naar een nieuwe WordPress website. Nieuwe artikelen worden natuurlijk via deze site gepubliceerd (en niet meer zoals eerder via PDF files). Recent zijn de volgende 7 artikelen toegevoegd met de titels: * Uitwerken business idee. * Persoonskapitaal? * Gedwongen veranderen! * Jongeren en werkstress! * Maximizer of […]
Read More
 1
Featured Image

Kretologie mixer

 • Posted by Frank Beckers
 • On 25/09/2015
Een perfecte hulp bij een zinloze discussie. Het gebruik van de kretologie-mixer is heel eenvoudig! Kies een willekeurig getal van drie cijfers en bepaal de bijbehorende uitdrukking met behulp van de onderstaande tabel. Neem als voorbeeld getal . Het resultaat is “multidisciplinaire benadering van strategiebepaling”. Een uitdrukking die iedereen zal bevredigen. Hoogstwaarschijnlijk zal niemand vragen […]
Read More
 11
Featured Image

Nieuwe website!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 15/08/2015
Welkom op de nieuwe website van PROINT. Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze nieuwe (WordPress) webiste. Door regelmatig te kijken kunt u de ontwikkelingen volgen. De basis is voorzichtig gelegd met behulp van het standaard WordPress-theme ‘Specular’. Er zijn nog diverse taken uit te voeren, zoals SEO optimalisatie, download mogelijkheden voor presentatie sheets, team informatie, […]
Read More
 1
Featured Image

Persoonskapitaal?

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 12/08/2015
Wat bezit je? Wie ken je? Wat kun je? En……. Eind 2014, begin 2015 zagen we een aantal opvallende koppen boven artikeltjes in dag- en weekbladen. ● ‘Botox en dieet effectiever dan opleiding’ ● ‘Het gaat om de looks, daarna pas om de capaciteiten’ ● ‘Vier jaar sportschool is even nuttig als vier jaar universiteit’ […]
Read More
 3
Featured Image

Metaplan methode

 • Posted by Frank Beckers
 • On 18/07/2015
Complexe vraagstukken worden bij PROINT aangepakt met de metaplan methode. Ook bij onze klanten wordt deze methode veelvuldig en voor diverse doeleinden door ons toegepast. Heeft u vragen over deze methode; neem gerust contact met ons op. Zie ook onze dienstverlening ‘Moderate’. Frank Beckers.
Read More
 2
Featured Image

Strategische heroriëntatie

 • Posted by Frank Beckers
 • On 18/07/2015
Bedrijven die met regelmaat duidelijke strategische keuzes maken en consequent volgens deze keuzes handelen, zijn succesvoller dan bedrijven die dat niet doen. Mede door de veranderde (en nog steeds sterk veranderende) wereld is het noodzakelijk om dingen anders en beter te doen. Het is geen kwestie meer van links of rechts wat in de kosten […]
Read More
 1
Featured Image

Variabel beloningssysteem (VBS)

 • Posted by Frank Beckers
 • On 18/07/2015
PROINT heeft een systeem ontwikkeld voor het hanteren van een variabel beloningssysteem. Uitermate geschikt voor het MKB. Ook hier zijn eenvoud, kracht en flexibiliteit kenmerkend voor het systeem (VBS). Indien u speelt met de gedacht om een variabel beloningssyteem in te voeren, neem dan gerust contact met ons op. Frank Beckers.
Read More
 2
Featured Image

Dagelijkse links binnen handbereik via DGALink

 • Posted by Frank Beckers
 • On 16/07/2015
– Gemak dient de mens. Waar ook ter wereld; zodra u internet toegang heeft kunt u via een persoonlijke pagina direct naar uw favoriete (vooraf ingestelde) sites/diensten. Klik op DGALink voor de voorbeeldpagina. Alle klanten kunnen (zonder extra kosten) een persoonlijke pagina aanvragen.
Read More
 2
Featured Image

Technostress en technoverslaving

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2014
Het aantal Nederlanders dat een smartphone bezit is eind 2012 opgelopen tot 6 miljoen, daarnaast zijn er bijna 3 miljoen tabletbezitters. De verwachting is dat deze aantallen de komende jaren nog fors zullen stijgen. De voordelen zijn evident: meer dan de helft van alle Nederlanders is altijd en overal bereikbaar. Werknemers kunnen altijd en overal […]
Read More
 1
Featured Image

Valkuilen bij productontwikkeling..

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2014
Inmiddels is het wel bij iedereen duidelijk. In onze veranderende wereld zijn innovatie in combinatie met diensten- en productontwikkeling de sleutelwoorden voor succes. Maar, het is niet gemakkelijk. Zo gaat het bij de ontwikkeling en het vermarkten van nieuwe producten vaak mis. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat in meer dan 60% van de gevallen […]
Read More
 2
Featured Image

Business ideeën genereren!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2014
Wat onderscheidt een goed idee van een geweldig idee? Goede ideeën komen met de tijd en helpen mensen met het oplossen van kleine problemen op het gebied van werk en het dagelijkse leven. Geweldige ideeën komen minder vaak voor en vereisen meer werk om ze uit te kunnen voeren. Geweldige ideeën zijn niet noodzakelijk het […]
Read More
 2
Featured Image

Is sales nog wel sexy?

 • Posted by Paul Zaal
 • On 14/07/2013
Hebben verkopers nog wel toegevoegde waarde in een tijdperk waarin successen al snel aan internet en sociale media worden toegeschreven? In dit artikel vindt u zeker geen algemeen toepasbaar antwoord (verkoopstrategieën blijven maatwerk), wel enkele overwegingen voor leaders en managers bij het maken van strategische keuzes. Inleiding Terugkijkend op de afgelopen jaren is er waarschijnlijk […]
Read More
 1
Featured Image

Beheren van uw cashflow.

 • Posted by Hans Strijbos
 • On 14/07/2013
Cash is koning als het gaat om het financieel beheer van ondernemingen. De tijdspanne tussen het moment dat u leveranciers en werknemers betaalt en de tijd dat klanten u betalen vormt hierbij echter vaak een groot probleem. De kosten gaan voor de baat; het benodigde geld binnen de tijd die overbrugd moet worden, wordt werkkapitaal […]
Read More
 1
Featured Image

Je hoort alleen maar wat je horen wil..

 • Posted by John Muller
 • On 14/07/2013
Wie van ons heeft dat nog nooit gehoord? Het is een gezegde dat veel gebruikt wordt in de communicatie met anderen. En het is een uitdrukking, die verwijst naar wat in de psychologie de ‘confirmation bias’ genoemd wordt. De confirmation bias is een selectieve vorm van redeneren. Het is de neiging om te zoeken naar […]
Read More
 3
Featured Image

Zijn zzp’ers echte ondernemers?

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2013
Uit het onderzoek van de KvK eind 2012 blijkt dat van de ongeveer 760.000 zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in Nederland slechts 10% is aan te merken als ondernemer. De rest is freelancer of werkzaam in een verkapt dienstverband, maar dan zonder de rechten van een werknemer. Ze zijn bijvoorbeeld niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en de […]
Read More
 1
Featured Image

Is krimp het nieuwe woord?

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2013
Tot voor kort was er één woord in de bestuurskamer dat nooit ter discussie stond, namelijk ‘groei’. Natuurlijk moet de omzet toenemen, 10% groei per jaar is/was zelfs matig. Inmiddels is het, mede door de snel veranderende wereld, overduidelijk: groeicurves zijn eindig. Steeds vaker is er sprake van een zogenaamde verdringingsmarkt waarbij alleen de goed […]
Read More
 2
Featured Image

Mijn onderneming is mijn pensioen.

 • Posted by Hans Strijbos
 • On 14/07/2012
Mijn onderneming is mijn pensioen. En mocht er dan toch iets mis gaan dan heb ik nog altijd het bedrijfspand dat ik kan verhuren. Hoeveel ondernemers hebben dit niet altijd geroepen en roepen dit nog steeds. Hoe schrijnend is nu de werkelijkheid. MKB ondernemers die hun hele leven hard hebben gewerkt met werkweken van ver […]
Read More
 
Featured Image

Geluk, werkloos en pensioen.

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2012
De werkloosheid in Nederland neemt fors toe. Momenteel is 6,8% van de beroepsbevolking werkloos. Werkloos worden heeft een grote invloed op de werkloze en de familie. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het beleven van geluk. Nederland scoort hoog. Als naar de subscores gekeken wordt, dan blijkt dat de impact van werkloos […]
Read More
 1
Featured Image

Veranderingen voor het MKB.

 • Posted by Hans Strijbos
 • On 14/07/2012
Dit najaar heeft de Rabobank een MKB visie gepubliceerd met de titel “De wereld verandert voor altijd”. Ik durf te stellen dat de wereld al is veranderd maar velen, waaronder MKB ondernemers, willen dit nog niet geloven. Echter, stilstaan en vast houden aan verworvenheden uit het verleden kan gevaarlijk zijn voor de continuïteit van uw […]
Read More
 
Featured Image

Ik had het je kunnen voorspellen..

 • Posted by John Muller
 • On 14/07/2012
Na iedere ramp, denk aan het uit de hand gelopen facebookfeestje in het Groningse Haren, komen er wel een aantal deskundigen opdraven die vermelden dat ze hadden kunnen voorspellen dat het niet goed zou gaan, dat er ongelukken zouden gebeuren. En zo zijn er ook vele economen die roepen dat ze deze economische crisis hadden […]
Read More
 1
Featured Image

Opvolging in een complexe situatie: het familiebedrijf.

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2012
Er zijn veel familiebedrijven in Nederland, van zeer grote zoals Heineken met zeer veel werknemers tot kleine met enkele werknemers. Bij de kleinere familiebedrijven bezitten de familieleden meestal alle aandelen (of een groot gedeelte daarvan) en is één familielid directeur. Ook hebben de familieleden het laatste woord bij het bepalen van de bedrijfsstrategie of bij […]
Read More
 2
Featured Image

Proces optimalisatie.

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2012
Innoveren en core-business zijn veelal sleutelwoorden in crisistijden. Vaak wordt daarbij de procesoptimalisatie als een secundair belang gezien. Toch blijkt steeds weer dat een kritische blik veel oplevert, namelijk efficiëntie, effectiviteit en kostenbesparing. Het begint allemaal met het in kaart brengen van de processtappen op hoofdlijnen (mainflow) van de zogenaamde core-business. Het is verstandig om […]
Read More
 1
Featured Image

Businessplannen en hun evaluatie…

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2012
Businessplannen, wie kent ze niet.. Een enorme hoeveelheid ingebonden werk, onderverdeeld in de gewenste hoofdstukken en voorzien van indrukwekkende tabellen. Voor elk wat wils, voor de bank, de accountant, de manager, etc. Dappere kosten- en omzetprognoses, opbrengsten in hockeystickformaat voorzien van een pleidooi om investeerders te overtuigen, gemanipuleerde risico analyses en meer van zulks. Zolang […]
Read More
 2
Featured Image

Mediation en bemiddeling in opmars!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2012
Conflicten zijn van alle tijden en zullen naar verwachting in aantal en omvang toenemen vanwege de steeds complexere samenleving en de harde opstelling van partijen in deze. Vaak worden de conflicten uitgevochten voor een rechtbank, waarbij elke partij zich laat bijstaan door een advocaat die voor zijn cliënt het onderste uit de kan wil halen […]
Read More
 1
Featured Image

Het nieuwe werken..

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2011
Het Nieuwe Werken (HNW) moet gestimuleerd worden bij organisaties waar dat mogelijk is. De geschiedenis leert ons dat grote veranderingen niet tegen te houden zijn. De industriële revolutie, waarbij mensen met elkaar in fabrieken gingen werken in plaats van in hun eentje het land bewerkten rondom het eigen huis, heeft grote vooruitgang gebracht en was […]
Read More
 1
Featured Image

Onzekerheden, hoe mee omgaan?

 • Posted by John Muller
 • On 14/07/2011
De Euro in crisis, inzakkende financiële markten, over elkaar heen buitelende regeringsleiders, uitblijvende oplossingen. Psychologisch gezien is dit een interessante tijd. Het lijkt alsof we geen houvast meer hebben. Veel waarvan we dachten zeker te kunnen zijn blijkt minder vanzelfsprekend te zijn. We worden niet gerustgesteld door banken of overheden. Er zijn veel onzekerheden en […]
Read More
 2
Featured Image

Financieel risicomanagement.

 • Posted by Hans Strijbos
 • On 14/07/2011
Risicomanagement wordt steeds belangrijker in tijden zoals deze. Door de aanhoudende crisis blijft de onzekerheid voor de toekomst nog steeds bestaan. Gevolg is dat de toekomstige vraagverwachting getemperd blijft. Toch ontstaat langzaam het beeld dat de bedrijven zich goed hebben gewapend tegen de gevolgen van de crisis. Een strak debiteurenbeleid, actieve marktbenadering, een scherpere inkoop […]
Read More
 1
Featured Image

De QR-code..

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2011
Het gebruik van scanners en streepjes codes is ingeburgerd. Het eerste dat een pasgeboren baby op deze wereld in het ziekenhuis meekrijgt is een streepjes code ter identificatie. Ook zorgt de streepjes codelezer aan de kassa bij de lokale supermarkt elke week voor de nodige opwinding: “hoeveel moet ik deze keer betalen?”. De (streepjes) code […]
Read More
 1
Featured Image

Cloud computing?!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2011
Cloud computing; het gebruik van deze woorden trekt aandacht. Is het een dienst? Is het een hype? Is het tovenarij? Wat is het eigenlijk? De woorden “cloud computing” worden voor verschillende zaken door elkaar heen gebruikt; er zijn zelfs verschillende definities te vinden; en dat is precies het probleem. Cloud computing heeft namelijk alle kenmerken […]
Read More
 1
Featured Image

Kosten besparen, maak de juiste keuzes!

 • Posted by Hans Strijbos
 • On 14/07/2010
Ondernemingen kregen aan het begin van de financiële crisis van iedereen het advies om snel kosten te bezuinigingen, dat hebben vele dan ook ad-hoc gedaan. Veel van de genomen maatregelen zijn afgestemd met (of zijn geïnitieerd door) de accountant of huisbankier. Deze baseren hun zienswijze vaak alleen op basis van een standaard financiële rapportage, namelijk […]
Read More
 
Featured Image

Ja zeggen ……. Nee doen.

 • Posted by John Muller
 • On 14/07/2010
Wat is dat toch: “ja, dat ga ik doen” en toch gebeurt er niet wat men zich voorgenomen heeft. Iedereen zal dit herkennen, misschien persoonlijk, wellicht op de werkplek. Denk aan goede voornemens met de jaarwisseling: “ik ga meer sporten” of “ik stop met roken” en al een paar weken later is de uitspraak vergeten. […]
Read More
 1
Featured Image

Buikgevoel…

 • Posted by John Muller
 • On 14/07/2010
“Ik ga uit van mijn buikgevoel” Ook in de managementwereld hoor je dit soort uitspraken tegenwoordig regelmatig. Op alle niveaus en als antwoord op diverse dilemma’s. Wat is dat eigenlijk, een “buikgevoel”? Het gaat hier om iets dat moeilijk te omschrijven is. Het is een gevoel, waarover mensen niet verder nadenken of hoeven na te […]
Read More
 1
Featured Image

Het nieuwe werken en de generatie Y.

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2010
De generatie Y worden ze ook wel genoemd, ze zijn geboren na 1980 en ze stromen nu na hun studie de bedrijven in. De generatie Y zoekt uitdaging, de generatie Y zou egocentrisch zijn, nog nooit van het woord ‘loyaliteit’ gehoord hebben en zich niets aantrekken van hiërarchie. Ook zou deze generatie werknemers in diverse […]
Read More
 1
Featured Image

Essentiële informatie op één A4!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2010
Waarom hebben veel managers moeite om in een spreekbeurt van circa 3 minuten “de essentiële zaken” van hun onderneming te benoemen, zodat de toehoorders een duidelijk beeld van deze onderneming krijgen? Welke informatie is essentieel voor de bedrijfsleiding om voortdurend op het netvlies te houden, zodat de geplande koers aangehouden wordt? En over welke onderwerpen […]
Read More
 1
Featured Image

Creditrating levert niet alleen financiering maar ook rendement!

 • Posted by Hans Strijbos
 • On 14/07/2009
Voordat banken tot financiering overgaan bepalen zij het risicoprofiel van uw onderneming aan de hand van een zogenaamd “rating-model”. De credit rating is een beoordeling van a) het vermogen van de onderneming en b) de kennis van het management, om in te kunnen schatten of de financieringen volledig en tijdig kunnen worden terugbetaald en wordt […]
Read More
 
Featured Image

Managers en werknemers spelen samen met Lego!

 • Posted by Hans Strijbos
 • On 14/07/2009
Ondanks de economische crisis schrijven veel grote ondernemingen sinds het derde kwartaal van dit jaar weer zwarte cijfers. De media roept op haar beurt dat er weer lichtpunten in de toekomst zijn. Banken gaan zelfs over tot vervroegd terugbetalen van de steunfinanciering van de overheid. De meeste grote ondernemingen hebben in 2008 al de nodige […]
Read More
 1
Featured Image

Verhoging AOW leeftijd: een kwestie van attitudeverandering?

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2009
Over een paar jaar is de grootste groep werknemers ouder dan 45. Deze werknemers zullen, als ze straks met pensioen gaan, grote hoeveelheden kennis en ervaring met zich mee nemen. Het ziet er naar uit dat de AOW-leeftijd verhoogd zal worden. De regeringspartijen zijn het er in elk geval over eens. En of de oppositie […]
Read More
 1
Featured Image

Topmanager heeft sterke tegenwind nodig!

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2009
Functioneren in een omgeving, waar iedereen het met je eens is en je niet geconfronteerd wordt met andere opvattingen lijkt aantrekkelijk en gemakkelijk, maar is niet stimulerend. Dit geldt zowel privé als beroepsmatig. En zeker voor topmannen. Ook de topmanager heeft geregeld tegenwind nodig om zijn opvattingen te kunnen herzien. Topmannen in Nederland worden in […]
Read More
 1
Featured Image

Manipulatie.

 • Posted by John Muller
 • On 14/07/2009
Het woord “manipulatie” komt uit het Latijn en betekent letterlijk: “naar de hand zetten” of “met de hand aanpassingen maken”. In die zin is het een gewoon woord en is het ook niet afkeurenswaardig om te manipuleren. Manipuleren heeft in ons taalgebruik echter een negatieve bijklank. Mensen voelen zich gemanipuleerd door bazen, politici, reclame enzovoort, […]
Read More
 1
Featured Image

Zijn uw medewerkers echt zo goed?

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2009
Weet u of uw medewerker de dingen die hij moet doen goed doet? En weet u of hij dat beter doet dan zijn collega’s? En weet u überhaupt precies welke kwaliteiten en/of eigenschappen uw medewerkers moeten hebben in een bepaalde functie om de doelen van het bedrijf te halen? Als u op één of meer […]
Read More
 1
Featured Image

Uw onderneming in zwaar weer?

 • Posted by Hans Strijbos
 • On 14/07/2009
De laatste tijd worden veelvuldig in de media metaforen gebruikt zoals hierboven. Maar wat betekent eigenlijk “in zwaar weer” en bedoelen wij allemaal hetzelfde? Een onderneming in zwaar weer betekent dat er in deze onderneming een situatie is ontstaan waarbij sprake is van een verslechterde gang van zaken, gepaard gaand met liquiditeitspanningen. Kenmerken hiervan zijn […]
Read More
 1
Featured Image

Stress bij de directeur grootaandeelhouder (DGA).

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2009
Stress is een onlosmakelijk onderdeel van ons leven en dus een alledaags verschijnsel. Stress is ook een variabel verschijnsel; eigenlijk gaat het meer om het stressniveau. Dit kan variëren tussen laag (we zijn dan zeer ontspannen) tot zeer hoog (we zijn dan zeer gespannen). Een constructief stressniveau activeert bepaalde lichaamsfuncties, waardoor we alerter, geconcentreerder en […]
Read More
 1
Featured Image

De werkgever wordt mede verantwoordelijk gesteld!

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2009
De afgelopen tijd heeft de rechter een aantal malen een werkgever veroordeeld tot het uitbetalen van een schadevergoeding aan een werknemer, die uitgevallen is wegens een burn-out. De rechter bepaalde dat de werkgevers niet aan hun zorgplicht voldaan hadden en niet tijdig maatregelen getroffen hadden om de situatie van de betreffende werknemers te veranderen. Werkgevers […]
Read More
 1
Featured Image

Zakelijke E-mail communicatie: niet eenvoudig!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2009
E-mail is een gemakkelijk communicatie middel. E-mails versturen en ontvangen kan tegenwoordig bijna iedereen, zelfs via zogenaamde smartphones, altijd online. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is e-mail echter een volwaardig communicatie middel en dus niet “onschuldig”. Even een paar woordjes typen, een druk op de knop “Verstuur”…… en weg is ‘ie. E-mail verkeer […]
Read More
 1
Featured Image

Op weg naar verbeteringen in uw bedrijf.

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2009
Bedrijven die niet continue werken aan hun verbeteringsproces zullen niet overleven. Deze stelling is oud, was waar, is waar en zal altijd waar blijven. Een Duits industrieel formuleerde het zo: “Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!”. Deze oerdrang naar kwaliteit en continue verbetering heeft hem en zijn onderneming zeer succesvol gemaakt. […]
Read More
 1
Featured Image

Strategische heroriëntatie voor MKB bedrijven.

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2009
Bedrijven die duidelijke strategische keuzes maken en consequent volgens deze keuzes handelen, zijn veel succesvoller dan bedrijven die uit spontaniteit handelen. Het klinkt zo logisch en het lijkt zo eenvoudig; toch is niets minder waar. De grotere bedrijven houden vaak hele afdelingen aan het werk die zich uitsluitend bezig houden met strategievorming. Een strategievorming kan […]
Read More
 1
Featured Image

Staat uw geld wel veilig in uw eigen onderneming?

 • Posted by Hans Strijbos
 • On 14/07/2008
Als gevolg van de financiële crisis vragen velen zich af of hun geld wel veilig staat bij een bepaalde bank. Maar weinige DGA’s in het MKB vragen zich echter af of hun geld wel veilig is in hun eigen onderneming. Een holdingstructuur is vaak voorhanden om de risico’s van de bedrijfsvoering in separate werkmaatschappijen onder […]
Read More
 1
Featured Image

Mobbing..!

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2008
Mobbing, doe er iets aan! In België bestaat een anti-pestwet, die mensen moet beschermen tegen gepest worden. In Nederland wordt ervan uitgegaan dat onze Arbo-wet in elk geval werknemers voldoende kan beschermen tegen pesten. In deze wet worden werkgevers verplicht hun werknemers te beschermen tegen vervelende omstandigheden op het werk zoals pesten, seksuele intimidatie of […]
Read More
 1
Featured Image

Kan niet of durf niet?

 • Posted by John Muller
 • On 14/07/2008
Stel je even voor dat je, tijdens je bergwandeling, ineens aan de rand van een diep ravijn staat. Het kan niet anders of je voelt dit lichamelijk: je hart gaat wat sneller kloppen, misschien ga je zweten en voor je het weet doe je een stapje achteruit. Angst voelen we lichamelijk. Het is een reactie […]
Read More
 1
Featured Image

De interimmanager M/V.

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2007
Uit een aantal recente onderzoeken blijkt dat vrouwen succesvoller zijn in interim management dan mannen. In Engeland worden momenteel viereneenhalf keer zoveel vrouwen als mannen tussen de 25 en 40 jaar interim manager. Vrouwen zouden vaker hiervoor kiezen omdat ze dan beter hun eigen werktijden kunnen bepalen en zo beter in staat zijn om hun […]
Read More
 1
Featured Image

Conflicten? De baas is uiteindelijk altijd verantwoordelijk.

 • Posted by Nel Muller-Beckers
 • On 14/07/2007
Bij conflicten of disfunctioneren van een werknemer wordt door de manager al snel geroepen dat de medewerker eruit moet. Meer dan eenderde van de mensen, die zich ziek melden op het werk, doen dit met psychische klachten, die vaak terug te voeren zijn op een werkconflict situatie. Conflicten op het werk zijn voor een bedrijf […]
Read More
 1
Featured Image

Burnout?

 • Posted by John Muller
 • On 14/07/2007
Onder de noemer ‘burnout’ worden een aantal heel uiteenlopende klachten gebundeld. Voor een psycholoog is het onderscheid tussen overspannenheid, werkstress, oververmoeidheid en burnout niet altijd gemakkelijk te maken. Het zijn ook geen begrippen die in de klassieke diagnostiek gehanteerd worden. Het gaat hierbij wel altijd over werkgerelateerde problemen, bovendien komen een aantal symptomen met elkaar […]
Read More
 1
Featured Image

Soms zit het even tegen en soms lijkt alles tegen te zitten!

 • Posted by John Muller
 • On 14/07/2007
Enthousiaste managers zijn vaak toegewijd aan hun werk. Werken heeft vrijwel altijd de hoogste prioriteit in hun leven en stress hoort daarbij. Ze ervaren deze stress als positief, het is al het ware de brandstof die hun motor op (soms te hoge) toeren houdt. Ze hebben nog een buffer, die teleurstellingen, slechte resultaten en dergelijke […]
Read More
 1
Featured Image

Medewerkers!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 14/07/2007
(Serie: “Kort en krachtig, niet altijd waar, wel vaak…”) Een veel gehoorde opvatting met betrekking tot medewerkers in relatie tot een onderneming, kan in drie punten samengevat worden. 1. Medewerkers creëren de producten en/of leveren de diensten en zijn het belangrijkste goed (ook wel genoemd ‘kapitaal’) in een onderneming. 2. Tevreden medewerkers zijn maximaal productief, […]
Read More
 1
Featured Image

“Best practices” veroorzaken soms chaos!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2007
(Serie: “Kort en krachtig, niet altijd waar, wel vaak…”) Een “best practice” wordt vaak gezien als een uitdrukking voor een succesvol uitgevoerde actie in een afdeling of een organisatie. Organisaties doen bijna altijd een beroep op “best practices” om de kosten te verminderen en/of de omzet te verhogen en/of de kwaliteit te verhogen. Deze acties […]
Read More
 1
Featured Image

Projecten en financial controlling…

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2007
(Serie: “Kort en krachtig, niet altijd waar, wel vaak…”) Projecten moeten geleid worden door operationele managers (daar start ik in dit artikel geen discussie over…)! De gemiddelde operationele projectmanager heeft doorgaans een haat / liefde verhouding met de financial (project-)controller. De liefde komt altijd voort uit het feit dat de projectmanager niet zonder de diverse […]
Read More
 1
Featured Image

Te weinig ExQ is vaak de oorzaak dat projecten mislukken!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2007
(Serie: “Kort en krachtig, niet altijd waar, wel vaak…”) Hoe vaak gaan projecten fout? In meer dan 80% van de gevallen wijkt het resultaat van een project af van het oorspronkelijk geplande. In circa 40% van deze gevallen wordt het project vroegtijdig gestopt! Wat is er aan de hand? In veel gevallen wordt na evaluatie […]
Read More
 1
Featured Image

Het managementteam is vaak schuldig!

 • Posted by Frank Beckers
 • On 13/07/2007
(Serie: “Kort en krachtig, niet altijd waar, wel vaak…”) Managers merken vrij snel hoe hun omgeving reageert op hun sturing, beoordeling, terugkoppeling, aard van delegeren, kortom hun stijl van leidinggeven. Ik noem dit gemakshalve het effect van de directe invloed. Er zijn voldoende mogelijkheden om zich in diverse managementthema’s te verdiepen en verder te bekwamen […]
Read More
 1