PROINT - Consultancy & Business development
+31 475582815
info@proint.nl

MC Project management

Project Description

Projectmanagement
Projectmatig werken werd reeds gehanteerd door de Egyptenaren bij de bouw van hun piramides. Zij zagen de bouw als een project waar tijdelijk speciale kennis, menskracht, materiaal en leiderschap (lees: projectmanagement) voor nodig was. Projectmatig werken en bijbehorend projectmanagement zijn geen nieuwigheden en zeker geen modeverschijnselen. Integendeel, het projectmatig werken (en het managen daarvan) is een fundamentele wijze van werken, die net zolang bestaat als haar tegenpolen, het routinematig en het improviserend werken c.q. managen.

Het is wel zo dat steeds vaker tijdelijke structuren met flexibele inzet van mensen en middelen gebruikt worden om in een snel tempo de beoogde doelen te realiseren, waarbij een vakkundig projectmanagement van essentieel belang is voor de mate van succes.

Door de verharding en verzakelijking van de maatschappij worden projecten steeds vaker het toneel van juridische en politieke steekpartijen. Daarnaast worden de beoogde projectresultaten steeds complexer en uitdagender, waarbij het risicoprofiel alsmaar toeneemt. Het vakgebied projectmanagement heeft hierdoor in de laatste jaren een aantal extra dimensies gekregen en is daardoor volop in beweging.

Masterclass/workshop – Een intensieve masterclass waarin de essentiĆ«le aspecten van het moderne projectmanagement, zoals het projectmatig werken, het managen, de juridische en politieke aandachtspunten bij projectleiding, tijdmanagement, risico-inschatting en communicatie, aan bod komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciaal door PROINT ontwikkelde transparanten/sheets, waarbij op een heldere en praktijkgerichte wijze zaken worden gevisualiseerd. De workshop bestaat, naast theoretische onderbouwing, uit interactieve aspecten, waarbij inbreng van de deelnemers verwacht wordt. De theorie en interactie worden voortdurend afgewisseld.

Deze PROINT masterclass is bestemd voor projectleiders en projectmanagers, die de basistheorie over het projectmanagement beheersen en al enige ervaring met projectmatig werken hebben opgedaan.

Deze masterclass duurt (afhankelijk van de onderwerpen) 2-4 aaneengesloten dagdelen en wordt volledig op uw situatie aangepast.

Project Details

Portfolio Image