PROINT - Consultancy & Business development
+31 475582815
info@proint.nl

Project management

Project Description

Interne projecten
Omgeving, wetgeving, arbeidsmarkt, afzetmarkt, economische en maatschappelijke onderwerpen vormen vaak de basis bij organisaties om met enige regelmaat te veranderen. Om deze veranderingen door te voeren is projectmatig werken een vaak gekozen methode.

Externe projecten
Bij bedrijven die in hun branche veelvuldig extern projectmatig werken (bijvoorbeeld ICT, elektrotechniek, bouw, etc.) is er regelmatig behoefte aan extra projectmanagement capaciteit. Dit kan zijn voor het opvangen van pieken, maar ook vanwege de project grootte en/of complexiteit. PROINT kan bij interne en externe projecten in diverse hoedanigheden assistentie bieden.

Quick-scan of Audit
De project Quick-scan is door PROINT ontwikkeld en heeft tot doel om snel een globaal beeld te krijgen over de aandachtspunten en de risico’s van een project. Een Audit daarentegen geeft een totaal beeld over de aandachtspunten en de risico’s op het moment van auditten.

Zie ook onze projectmanagement masterclass!

Project Details

Portfolio Image