PROINT Slides for you

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 1 02-02-2022 Titel van de slide Consultancy & Business development (4You R18) 02-02-2022

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 2 02-02-2022 Consultancy (slides)

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Visie en de gevolgen PROINT 4Y R18 Slide 3 02-02-2022 een visie trekt aan een visie geeft positieve energie een visie motiveert een visie wekt vertrouwen S U C C E S … een vrij concreet beeld oplevert (geen wischi-waschi)! … steeds opnieuw onder de aandacht wordt gebracht! … door het management op stabiele wijze (en frequent) wordt uitgedragen! … verbonden kan worden aan kwaliteit en vertrouwen! … “uit het hart komt”! Vi s i e Zorg bij het ontwikkelen van een visie ervoor dat de visie:

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 4 02-02-2022 Visie (zoals bedoeld in het bedrijfsleven) MISSION STATEMENT Visie Bijvoorbeeld: ● Wij willen waardevolle en attractieve kwaliteitsproducten leveren voor de automotive industrie. ● Hierbij spelen innovatie en duurzaamheid een belangrijke rol. ● Etc. NORMEN EN WAARDEN Bijvoorbeeld: ● Wij vinden opleiding, beloning en carrière kansen voor onze medewerkers belangrijk. ● Het bedrijfsresultaat is belangrijk om de groei van de onderneming te financieren. ● Wij stimuleren een multiculturele samenleving. ● Etc. DOELSTELLINGEN Bijvoorbeeld: ● Wij willen in 2024 in onze branche tot de top 5 in Nederland behoren met een omzet van minimaal 120 mln euro. ● Het bedrijfsresultaat zal vanaf 2023 moeten groeien naar minimaal 10% van de omzet. ● Etc. (zo gedetailleerd mogelijk).. STRATEGIE (om doelstellingen te bereiken) Organisatie Middelen 1a 1b 2 3 Leiderschap

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 5 02-02-2022 Verbindend leiderschap Verkennen Vernieuwen Presteren Koers bepalen Regelen Beheersen Samenbrengen Stimuleren ZACHT HARD EXTERN INTERN

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Essentiele management informatie op één A4 PROINT 4Y R18 Slide 6 02-02-2022 Missie (omschrijving) Normen en waarden (omschrijving) Sterktes Zwaktes Kansen Bedreigingen 01. 02. 03. 04. 05. 01. 02. 03. 04. 05. 01. 02. 03. 04. 05. 01. 02. 03. 04. 05. Doelen 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 09. 10. Acties om doelen te bereiken 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Omschrijving actie Datum Verantwoordelijk Onze visie 2022 2022 - 2023 2022 - 2023

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) KSF en KPI (om doelen te bereiken) PROINT 4Y R18 Slide 7 02-02-2022 Nu TIJD Kritieke prestatie indicatoren (KPI) (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) Kritieke succes factoren (KSF) Toekomst (doelen) KSF >> CSF = critical success factor KPI >> KPI = key performance indicator

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 8 02-02-2022 De juiste volgorde DENKEN BESLUITEN DOEN Oorzaak nr. 1 van falende organisaties (c.q. managers): ►►► afwijken van de onderstaande procesketen! Eerst goed nadenken, dan besluiten en daarna het besluit uitvoeren! ► Laten informeren ► Eigen onderzoek ► Opinie / politieke omgeving ► Alternatieven afwegen ► Deadlines voor uitvoering bepalen ► Besluitvorming vastleggen De theorie is eenvoudig en helder; bij de toepassing faalt 85% ► Aanstellen verantwoordelijke ► PDCA principe laten toepassen ► Zelf monitoren

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Innovatie, de route PROINT 4Y R18 Slide 9 02-02-2022 …in de “creativiteitsmodus” brengen… …thema’s / ideeën genereren… …grove keuzes maken… …onderzoeken (bv. six-hats) keuze & prioriteiten Verbreden Alternatieven zoeken Kwantiteit Oordeel uitstellen Dialoog Trial & error Loslaten Chaotisch Intuïtie Focusseren Selecteren Kwaliteit Kiezen Discussie Mikken Grijpen Ordenend Logica …uitwerken business concept Divergeren Convergeren 1 2 3 4 5 Originaliteit Succeskans Uitvoerbaarheid 6

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 10 02-02-2022 Business modeling (slides)

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 11 02-02-2022 6 actuele business benaderingen 1 Bootstrapping Lage (eigen) kosten door geld aan te trekken tijdens het ontwikkelingsproces 2 Subscription Abonnementsmodel; één keer verkopen; elke maand factureren 3 Freemium Geef producten/diensten gratis weg, maar laat de klanten betalen voor extra (aantrekkelijke) features 4 Bait & hook Het product wordt goedkoop (in grote aantallen) afgezet; op een essentieel supplement worden de marges verdiend 5 Intermediary Intermediar brengt partijen bij elkaar die iets voor elkaar kunnen betekenen; de intermediair deelt mee in de waarde die ontstaat 6 Pop-up company Initiator laat een bedrijf ontstaan als er behoefte is; het bedrijf verdwijnt als het niet meer nodig is (gecontroleerde inzet van groep zzp’ers) ● Vernieuwend ● Aantrekkelijk ● Beheersbaar ● Acceptabel ● Functioneel ● Profitabel TIJD GELD KWALITEIT

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) The extended golden circle….. PROINT 4Y R18 Slide 12 02-02-2022 1. Why 2. How 3. What Make it understood 4 Make it easy 5 Make it desirable 6 Make it rewarding 7 Make it a habit 8

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 13 02-02-2022 Business Model Canvas CUSTOMER SEGMENTS KEY PARTNERS KEY ACTIVITIES VALUE PROPOSITIONS CHANNELS CUSTOMER RELATIONSHIPS KEY RECOURCES COST STRUCTURE REVENUE STREAMS Wie zijn onze key-partners, of kernleveranciers en welke activiteit voeren zij uit? Wat zijn onze belangrijkste kosten posities? Voor welke waarde (proposities) zijn onze klanten bereid om te betalen? Welke kernactiviteiten zijn noodzakelijk voor onze waarde proposities, distributiekanalen, klantrelaties, etc.? Welke keyrecources zijn noodzakelijk voor onze waarde proposities, distributiekanalen, klantrelaties, etc.? Welke waarde proposities leveren wij aan onze klanten? In welke klantbehoefte voorzien wij? Voor wie creëren wij waarde? Wij zijn onze belangrijkste klantengroepen, klantsegmenten? Welke relatie onderhouden wij met de klanten (klantsegmenten)? Via welke kanalen bereiken wij onze klanten (klantsegmenten)?

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Voorbereiding Setup bedrijf PROINT 4Y R18 Slide 14 02-02-2022 1. Wat willen wij leveren? Welke waarde proposities leveren wij aan onze klanten? In welke klantbehoefte voorzien wij? 2. Wie zijn onze klanten? Voor wie creëren wij waarde? Wij zijn onze belangrijkste klantengroepen, klantsegmenten? Welke relatie onderhouden wij met de klanten. Zijn er verschillende klantsegmenten? 3. Welke relatie onderhouden wij met onze klanten? Via welke kanalen bereiken wij onze klanten (klantsegmenten)? 4. Hoe bereiken wij onze klanten? Welke kern- activiteiten zijn noodzakelijk voor onze waarde proposities, distributiekanalen, klantrelaties, etc.? 6. Wat zijn onze kern-activiteiten? Welke key-recources zijn noodzakelijk voor onze waarde proposities, distributiekanalen, klantrelaties, etc.? 7. Welke mensen/middelen zijn belangrijk? Wie zijn onze key-partners, of kernleveranciers en welke activiteit voeren zij uit? 8. Wie zijn onze belangrijkste toeleveranciers? Wat zijn onze belangrijkste kosten posities? 9. Wat zijn de grootste kostenposten? 5. Waarvoor zijn klanten bereid om te betalen? Voor welke waarde (proposities) zijn onze klanten bereid om te betalen? PROINT

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Nieuwe business / categorieën PROINT 4Y R18 Slide 15 02-02-2022 “na-apen” (maar het dan beter doen) “vernieuwen” (van bestaand idee) “aanvullen” (op een bestaand idee) “nieuw” (bestaat nog niet) Binnen onze business Buiten onze business Nieuwe business 1 2 3 4 Producten Projecten Ontwerp Fabricage Verkoop Inkoop Verkoop E-dienst (internet) Dienstverlening

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) De marketing P’s (uitgebreide versie) PROINT 4Y R18 Slide 16 02-02-2022 P Product P Prijs P Promotie P Plaats P Personeel ● het feitelijke product, ● verpakking, ● garantie voorwaarden, ● risico’s ● merk imago ● assortiment (beschikbaar en gepland) ● product (ontwikkelings-) strategie ● kostprijs ● concurrentie bewegingen ● prijs elasticiteit ● marktprijs zetting ● prijs strategie (landen) ● verkoopstrategie (direct, indirect) ● reclame uitingen (en coördinatie) ● acties ● land, cultuur besef en promotieplan ● distributie strategie (voorraden vs just-in-time) ● management van fout-kanalen (retour, defecte goederen) ● Supply-chain versus Demant-chain ● passende organisatie ● kennis medewerkers ● HRM management capaciteit Afzetmarkt (waar en hoe groot)

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Aandachtspunten bij opstellen procesflow PROINT 4Y R18 Slide 17 02-02-2022 PROCES INPUT Resources OUTPUT Materiaal ICT Rapportage KPI & CSF’s Kosten Opbrengsten Risico’s Omgevingsfactoren Normen en wetgeving Op te stellen workflows: ► mainflow (procesflow op hoofdlijnen) ► subflows (procesflow op detailniveau) ICT = Information & Communication Technology KPI = Key Performance Indicator CSF = Critical success factor wie, wat, waar, waarom

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 18 02-02-2022 Classic chain Wholesaler Retailer Sales Markup-2 Markup-3 Markup-4 Consumer Products Markup-1 Manufacturer

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 19 02-02-2022 Change management (slides)

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 20 02-02-2022 De organisatie ijsberg Formeel Informeel ► De formele organisatie is alleen de spits van de organisatorische ijsberg Bij veranderingen moet de analyse van de organisatie duaal gebeuren ► Ondernemingsvisie, strategie en doelen ► Structuur, processen en richtlijnen ► Bedrijfseconomische kengetallen ► Gepubliceerde waarden en normen ► Voertaal ► Informele macht- en beïnvloedingsstructuren ► Interne verhoudingen tussen medewerkers ► Niet officieel bestaande netwerken ► Meningen van bepaalde groepen medewerkers ► Collectieve gevoelens ► Afwijkende waarden en normen ► Emoties, behoeftes en wensen ► Emotionele bindingen tussen medewerkers en leidinggevenden ► Verborgen agenda’s ► Communicatie problemen vanwege de firma voertaal ► Eigenbelangen !

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Veranderingen, welke rol speelt u? PROINT 4Y R18 Slide 21 02-02-2022 1 2 3 4 5 Ja, ik wil vooruit! Doelen duidelijk voor ogen, Ik zal de doelen halen! Ja, goed idee! Doe jij maar.... Huh, wat is er aan de hand? Heb ik een memo gemist? Wat willen ze nu weer? Het zal wel, al weer een verandering! Laat ze maar, ook dit zal mislukken. Hebben we toch al eens gedaan! Nee, geen denken aan! (…niet mijn idee). Ik ben tegen! Ik zal er voor zorgen dat het mislukt!

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 22 02-02-2022 Verandering bij mensen 4 belangrijke elementen in het veranderingsproces bij mensen .. de verandering bij mensen

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) 5 Kernbehoeftes in intermenselijk contact PROINT 4Y R18 Slide 23 02-02-2022 1 Waardering Band Autonomie Status Rol uw gedachten, ideeën, gevoelens, handelingen hebben verdienste wij zijn gelijkaardig, gelijkwaardig, collega’s uw beslissingen worden geëerbiedigd en gewaardeerd uw status wordt erkend uw rol en de daarbij horende activiteiten geven u genoegdoening uw rol en de daarbij horende activiteiten zijn onbevredigend uw status wordt niet erkend, u voelt zich minderwaardig er wordt afbreuk gedaan aan uw beslissingsvrijheid u bent een vijand die op afstand wordt gehouden uw gedachten, ideeën, gevoelens, handelingen worden als waardeloos gezien 2 3 4 5 ►…word ik niet gewaardeerd, voel ik me kwaad en afkerig en ben ik geneigd negatief en zelfs strijdig met mijn belangen te handelen ► …word ik vijandig behandeld, voel ik mij kwaad en afkerig en zal ik wel “cavalier seul” spelen ► …wordt mijn autonomie niet geëerbiedigd, voel ik me vernederd en beschaamd en verstart mijn houding ► …wordt afbreuk gedaan aan mij status of wordt mijn rol geminimaliseerd, voel ik me droevig, bezorgd, jaloers en nijdig en handel ik achterbaks

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 24 02-02-2022 Kwaliteiten kwadrant Kernkwaliteit Uitdaging Valkuil Allergie te veel van het goede te veel van het goede negatief tegenovergestelde positief tegenovergestelde

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) 6 Hats (Edward de Bono) PROINT 4Y R18 Slide 25 02-02-2022 Benodigde en beschikbare informatie, feiten en cijfers 1 WIT Intuïtie, emoties, ingevingen en gevoelsoordelen 2 ROOD Waakzaamheid, problemen, feiten, risico's en zwakheden 3 ZWART Voordelen, waarden en positieve aspecten 4 GEEL Alternatieven en creatieve ideeën 5 GROEN Controle over het denken, focus en samenvatting 6 BLAUW

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Change? Do research and make a plan PROINT 4Y R18 Slide 26 02-02-2022 Get the big picture! Top down approach 1 Focus 2 Dependencies 3 Change proposal 4 Influences 5 Resume 6 Detailed spotview, what’s going on? Dependencies inside and outside Change what, why, how, etc. Necessary changes inside, outside and effects Management review, planning, to-do’s, goals, achievements

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Energie matrix PROINT 4Y R18 Slide 27 02-02-2022 HYPER ZONE ► Permanente hectiek, sense of urgency ► Gericht op externe omgeving, concurrentie ► Eigenbelang en korte termijn perspectief ► Winnen, egoïsme (onderhuidse agressie ► Veel energie, maar weinig samenwerking COMFORT ZONE ► Tevredenheid met status quo ► Vanuit bestaande kaders denken ► Sterke, intern gerichte cultuur ► Formeel, risicomijdend, gemoedsrust ► Trage besluitvorming en voorzichtige uitvoering ► Plichts- en routinematig handelen ZOMBIE ZONE ► Stilstand, frustratie ► Veel negativiteit, wantrouwen, angst, frustratie, slachtoffergevoel ► Perspectiefloos, onverschilligheid, nemend ► Apathisch ZIN ZONE ► Eigenzinnige visie, open voor het nieuwe ► Sense of excitement, positiviteit ► Collectief lange termijnperspectief ► Drive, flow, pieken ► Snelheid, daadkracht en veerkracht KWALITEIT KWANTITEIT + - + -

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) De 7 levensfasen van een bedrijf PROINT 4Y R18 Slide 28 02-02-2022 1 2 3 4 5 6 7 1) Early Struggle. Eerste strubbelingen. Zoektocht naar voldoende middelen en klanten. Een spannende tijd, die duidelijk maakt of de onderneming, gestart met veel ambitie, het gaat redden. 2) Fun. Pret. In de tweede fase lijkt alles vanzelf te gaan. In deze fase staan ook een aantal zogeheten ‘big dogs’ op: medewerkers die zich tot het uiterste inspannen en veel verschil maken. Er ontstaan heldenverhalen en mythes over het bedrijf, waardoor de onderneming succes krijgt en groeit en waarmee ook de complexiteit toeneemt. 3) Wild Water. Wild water. In deze groeifase wordt de organisatie steeds complexer, komen de eerste tegenslagen en ontstaan de eerste conflicten tussen de oprichter(s) en medewerkers over uitvoering of strategie. Er is meer afstemming nodig tussen structuur, systemen, proces en mensen en behoefte aan specialisatie. 4) Predictable Success. Voorspelbaar succes. Dit succes is het resultaat van de vorige fasen: een uitdrukking van de juiste controle en focus. Er is zowel regie als flexibiliteit en een financiële buffer die tegenwind opvangt. Een organisatie in deze fase waardeert vakmanschap, is creatief, blijft innoveren, durft risico’s te nemen en heeft voldoende structuur en proces om dit te beheren. 5) Treadmil. Tredmolen. In deze fase verdwijnt het innovatief vermogen en is de organisatie niet meer vernieuwend en enthousiast. De innovatieve mensen zijn vertrokken, de risicomijders zijn gebleven. De organisatie is nog goed bij kas, maar dreigt een starre bureaucratie te worden met inflexibele mensen. Als je als organisatie wakker wordt en de symptomen op tijd herkent, kun je weer terug naar fase 4, maar als dat niet lukt zakt je onvermijdelijk af naar fase 6. 6) Big Rut. Grote sleur. De focus is nu vooral intern gericht, de realiteit van de buitenwereld met echte klanten verdwijnt naar de achtergrond. Producten raken uit de mode, de financiële situatie verslechtert. Zelfdiagnose is in deze fase niet meer mogelijk. Op de belangrijke posities zitten mensen met goede arbeidsvoorwaarden die geen belang hebben bij verandering. Deze fase leidt zonder krachtig ingrijpen met wisseling van hele managementlagen (of fusie) vanzelf tot fase 7. 7) Death Rattle. Doodsgereutel. Het stervensproces: de organisatie komt aan haar einde.

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 29 02-02-2022 Project management (slides)

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 30 02-02-2022 Aandachtsgebieden voor projectbeheersing veiligheid (bedrijfs-) politiek (systeem-) integratie belangen communicatie systemen vergunningen resultaat wetgeving eisen ontwikkeling onderaannemers (voor-) calculatie aanbesteding Kwaliteit verantwoordelijkheden en bevoegdheden faseren 03 kennis en kunde stabiliteit contracten succesbeleving milieu resources teambuilding kwaliteit 02 01 04 05 06 07 08 09 10 11 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 cultuur tijd 16 12 geld 17 18 19 informatie organisatie 14 15 risico’s 13

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Soorten werkzaamheden PROINT 4Y R18 Slide 31 02-02-2022 Te voorzien Redelijk zeker Nieuw (planmatig) Vooraf doordacht Geleidelijk duidelijker Ad-hoc (onverwacht) Onzeker Nieuw (plotseling) Alle/veel vrijheid Vrij (zelfs chaotisch) IMPROVISATIE PROJECTMATIG Herhalend Zeker Bekend Nauwelijks vrijheid Duidelijk (procedures) ROUTINE van improvisatie (via projectmatig werken) naar routine Wanneer Resultaat Bekendheid Vrijheid Werkwijze

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Aard en setting van een project PROINT 4Y R18 Slide 32 02-02-2022 Technische projecten Sociale projecten duidelijk einddoel (.. is te testen) geen duidelijk einddoel Gemengde projecten Aard van het project Commercieel Niet commercieel Setting van het project

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 33 02-02-2022 Het project Het project, de activiteiten, het resultaat en de doelen Activiteiten R Resultaat Welke activiteiten moeten uitgevoerd worden om het gewenste RESULTAAT te bereiken? Wat moet het RESULTAAT zijn? Doel Doel Welke DOELEN moeten met het resultaat bereikt worden? Let op: voor het bereiken van de doelen is de projectmanager (meestal) niet verantwoordelijk! Resultaat en doelen “SMART”? Specifiek Meetbaar Aanwijsbaar/Acceptabel Realistisch Tijdgebonden

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Projectmatig werken PROINT 4Y R18 Slide 34 02-02-2022 Hoe moet het gemaakt worden? Gedetailleerd ontwerp Voorbereiding Projectfasen Initiatie Wat is het idee? Project Voorstel Definitie Wat moet er gebeuren? Plan van aanpak Ontwerp Hoe gaat het worden? Ontwerp Uitvoering Doen! Project resultaat Nazorg Gebruik en instandhouding Gebruik F A S E R E N 1 B E S L I S S E N 2 B E H E E R S E N 3 Tijden / Middelen Financiën Kwaliteit Informatie Organisatie Veiligheid / Risico’s

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Parodie op de 6 projectfasen PROINT 4Y R18 Slide 35 02-02-2022 1 2 3 4 5 6 Enthousiasme Ontnuchtering Paniek Zoeken naar schuldigen Straffen van de onschuldigen Bedanken van diegene die niets hebben gedaan Initiatie Definitie Ontwerp Voorbereiding Uitvoering Nazorg 1 2 3 4 5 6

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 36 02-02-2022 Bijlage - 1 P.v.E. Risico analyse Kosten en baten Projectplanning Projectorganisatie Kwaliteit Producten Projectgrenzen Projectactiviteiten Projectomgeving Projectopdracht Achtergronden Inhoudsopgave Inhoud projectplan (voorbeeld) Voorblad Bijlage - n P.v.E. = Programma van Eisen

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 37 02-02-2022 De 2 bekendste spanningsvelden het PROJECT de overeenkomst de beleving gebruiker opdrachtgever eigen organisatie doelen andere belanghebbende resultaat

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Vergoeding € PROINT 4Y R18 Slide 38 02-02-2022 Planning De 4 peilers onder een project HET PROJECT Programma van Eisen Overeenkomst Opdrachtgever Opdrachtnemer Aansprakelijkheid (o.a. Boete- & Schaderegeling) € € €

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Laat dit de winnaar zijn! Voor de Projectmanager: “de ergernis over de slechte kwaliteit duurt veel langer dan de vreugde over de tijdige levering!” PROINT 4Y R18 Slide 39 02-02-2022 De project “gevarendriehoek” Levertijd Kwaliteit Kosten

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 40 02-02-2022 De 3 projectorganisatie varianten Top management Afdeling -2Afdeling -3Afdeling -11 Project organisatie 2 Project organisatie 3 = Projectmanager

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 41 02-02-2022 Projectmanagement organisatie (voorbeeld) Projectmanager Contractmanager Secretariaat Archief / office mgmt Personeel / HRM management Projectplanning QA management QC Logistiek Arbo Veiligheid / integriteit Project Boekhouding Projectleider -1Projectleider -NProjectteam -1Projectteam -NProject Controlling Ontwerp / ontwikkeling Systeem Intergratie NN (tactisch) (strategisch) Directie

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 42 02-02-2022 Samenwerking (opdrachtgever – opdrachtnemer) 3 Projectorganisatie Partij-1 Partij-2 Partij-n Ingehuurde medewerkers of combinatie (2) en (3) Opdrachtgever Opdrachtnemer (Partij-1) 2 Opdrachtnemer (Partij-2) Opdrachtnemer (Partij-n) Programma management 1 (Partij-2) (Partij-n) Opdrachtgever Opdrachtnemer (Partij-1) Turn-key Let op: ► Arbeidscontracten (vast, tijdelijk) ► ZZP overeenkomsten

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 43 02-02-2022 Het type projectmanager Veranderende omgeving, geringe complexiteit Veranderende omgeving, grote complexiteit Stabiele omgeving, geringe complexiteit Stabiele omgeving, grote complexiteit Complexiteit Vluchtigheid De projectmanager ? Het Project

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 44 02-02-2022 Mogelijke belangen en relaties in een project Sociale media Privé omstandigheden Middelen Project organisatie Opdrachtgever Gebruikers Eigen organisatie Klant Onderaannemers Politiek Pers De projectmanager Het Project

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 45 02-02-2022 Veel voorkomende managementeigenschappen De projectmanager De lijn/staf manager Continuïteitsgericht Relatie onderhouder Wisselend (belangen spelen grote rol) Status gevoelig Afhankelijk (moederorganisatie) “Proceduremaker” Resultaatgericht Teambuilder Vasthoudend (terriër) Ambitieus Onafhankelijk “Procedurebreker”

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 46 02-02-2022 De 4 bekende denkfouten bij projectmanagement Meer mensen genereren meer output 1 Multitasking (veel taken parallel) is effectief en efficiënt 2 Iedereen is gelijk 3 Ruime taakinschattingen vergroten de succeskans 4

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 47 02-02-2022 Verantwoordelijk- en bevoegdheden (RAEW-matrix) Voorbeelden van combinaties: = Sturing en eindverantwoording = Niet vrijblijvend advies = Advies of beoordeling = Advies en uitvoering = Uitvoering RA RE AE AEW EW = Verantwoordelijk = Bevoegd = Deskundige = Werkcapaciteit R A E W Responsibility, Authority, Expertise, Work Taken / Activiteiten Opdrachtgever Personen / Teams Opdrachtnemer Personen / Teams NAAM TAKEN Let op: maak ook een interne bevoegdheden matrix Eric E RA AE A EW Activiteit 3 Piet RA Let op: controleer de bevoegdheden van de opdrachtgever

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 48 02-02-2022 Het plannen van activiteiten en hun afhankelijkheden Taak 1 Start Taak 2 Taak 3 Taak 4 Taak 5 Taak 6 Taak 7 Einde ● Oorzaak ● Schuldtoewijzing ● Correspondentie ● Archivering ● Maatregelen ● Communicatie Betalingstermijn

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 49 02-02-2022 Rapportage tijdens realisatiefase van een project Elementen van de voortgangsrapportage 1. Periode van rapportage (van / tot) 2. Samenvatting van de werkzaamheden (voortgang, mee- en tegenvallers, etc.) 3. Overzicht van de gemelde problemen (incl. referentie, datum en omschrijving) 4. Overzicht van de gevoerde correspondentie (incl. referentie, datum en omschrijving) 5. Wijzigingen op de voortgangsplanning (factor tijd) 6. Overzicht van de ingediende facturen Voortgang rapportage Elementen van de probleemrapportage 1. Omschrijving van het probleem 2. Datum van constateren 3. Hoe is het probleem ontstaan 4. De betrokkenen bij het probleem 5. De geschatte duur van het probleem 6. De voorgenomen oplossing 7. De invloed op de voortgang / planning van het project 8. Technische en overige consequenties Denk hier aan: Tijd, Geld, Organisatie, Kwaliteit en Informatie Probleem rapportage

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 50 02-02-2022 De klant is koning………. Is de klant nog steeds Koning? , maar LET OP! JA De projectmanager dient slim, commercieel en slagvaardigte handelen Vergoeding € Planning HET PROJECT Programma van Eisen Overeenkomst Opdrachtgever Opdrachtnemer Aansprakelijkheid (o.a. Boete- & Schaderegeling) € € €

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 51 02-02-2022 Informatie uitwisseling bij projecten Operationele informatie Opdrachtnemer Opdrachtgever Tactische informatie Strategische informatie Rapportage o.a.: ●voortgang / status ●afwijkingen / problemen ●meer- / minderwerk Alleen officiële correspondentie (briefpapier) met bevoegde ondertekening ●alle afwijkingen op overeenkomst, PvE, planning en prijsvorming = Projectmanager

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Scrum essentials PROINT 4Y R18 Slide 52 02-02-2022 Inputs from executives, stakeholders, customers, users Product Owner Ranked list of what is required: features, facts, stories, etc. Prio 1 2 3 Product Backlog Team selects starting at the top as much as it can commit to deliver by end of Sprint The Team Sprint Planning Meeting Sprint Backlog Scrum Master Daily Scrum Meeting 1 – 4 week Sprint Every 24 Hours Finished Work Burndown/up Charts Sprint Review Sprint Retrospective Sprint end date and team deliverable do not change

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 53 02-02-2022 Project activiteiten Zorg voor actueel inzicht en gebruik professionele software tools MS-Project MindGenius

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 54 02-02-2022 Rijpheidsmodel voor projectmanagement Graad van rijpheid Criteria worden regelmatig gecontroleerd en zo nodig bijgesteld Criteria worden door objectieve meetwaarden beschreven (en zijn strategisch vastgesteld) Criteria zijn gedefinieerd en worden doorgaans toegepast Criteria zijn deels gedefinieerd en worden indien mogelijk / gewenst toegepast Criteria zijn nauwelijks voorhanden en worden slechts sporadisch toegepast 5 4 3 2 1 Aanstellen promotor Samenwerking project- / standaardorg. Aanwijzen projectleider / scholing / eisen Goedkeuring aan projectstart Projectplan Vaststellen stuurgroep / review-board Projectcontrolling Rapportage Resource planning / -management 5 4 3 2 1 Graad van rijpheid Succesfactoren / taken STATUS per heden DOEL per (datum) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 55 02-02-2022 Projectmanagementstart bij commerciële projecten lobby Aanbiedingsfase Aanbestedingsfase Realisatiefase Nazorg lobbyist accountmanagement projectmanagement servicemanagement projectmanagement servicemanagement accountmanagement De aanbieding De overeenkomst De oplevering

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 56 02-02-2022 Herkenbaar? Hoe de consultant het omschreef Hoe de programmeur het zag Hoe de analist er naar keek Hoe de projectleider het interpreteerde Wat de klant nodig had Hoe het werd onderhouden Wat er werd gefactureerd Wat er werd geïnstalleerd Hoe de klant het formuleerde Hoe het project werd gedocumenteerd

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) Aantekeningen PROINT 4Y R18 Slide 57 02-02-2022 Het gebruik van deze sheets (of informatie uit deze sheets) is voor eigen verantwoording/risico … er volgen er binnenkort meer!

© Copyright 2007-2022 by PROINT PROINT Consultancy & Business development (NL) PROINT 4Y R18 Slide 58 02-02-2022 WWW.PROINT.NL

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY4MDI=